Apakah saya diperbolehkan memabawa minuman beralkohol?

Jawaban:

Diperbolehkan maksimum 100 ml per pelanggan dengan kadar alcohol di bawah 75%.